Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với website Beelink.app của chúng tôi! Trang web này cung cấp và cho phép người dùng tạo shortlink và làm nhiệm vụ kiếm tiền hoàn toàn miễn phí. Cũng như là nơi giúp người tạo quảng cáo có thể tạo các quảng cáo trên hệ thống của chúng tôi. 

Trước khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng website Beelink.app, bạn đồng ý tuân thủ những điều khoản dưới đây:

1. Định nghĩa

Sau đây Beelink.app sẽ được gọi là: chúng tôi hoặc Beelink hoặc website.

Publisher sẽ được gọi dành cho người dùng tạo tài khoản để kiếm tiền trên website của chúng tôi.

Advertiser sẽ được gọi là người dùng tạo tài khoản để tạo các quảng cáo trên website của chúng tôi.

2. Quyền sở hữu và trách nhiệm

a. Beelink.app là chủ sở hữu độc quyền của website và toàn bộ nội dung, mã nguồn, dữ liệu và tài nguyên khác liên quan đến nó.

b. Người dùng Publisher và Advertiser phải chịu trách nhiệm về nội dung được đăng tải, shortlink hoặc quảng cáo mà họ tạo trên hệ thống của Beelink.app.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng và sẽ không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp yêu cầu của pháp luật hoặc có sự đồng ý rõ ràng của người dùng.

4. Quảng cáo

Người dùng Advertiser (người tạo quảng cáo) phải tuân thủ các quy định về quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn việc cấm quảng cáo không phù hợp với đạo đức, bạo lực, phản động, phá hoại hoặc phạm pháp. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và được miễn trừ trách nhiệm trong mọi trường hợp người dùng Advertiser vi phạm quy định sử dụng.

5. Nội dung cấm

Người dùng không được tạo, chia sẻ hoặc quảng bá các nội dung vi phạm pháp luật, đồi trụy, đe dọa, hay gây rối đến người khác.

6. Giới hạn trách nhiệm

Beelink.app không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ việc sử dụng website hoặc không thể truy cập vào nó.

Ngoài ra, chúng tôi hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với các hành vi ngoài trang web beelink.app của chúng tôi. Mọi hành vi hoặc hành động nào của người dùng bao gồm: Publisher và Advertiser bên ngoài website có địa chỉ beelink.app của chúng tôi. Người dùng phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm, mọi hậu quả đối với các hành vi và hành động của mình bên ngoài website của chúng tôi.

7. Thay đổi điều khoản

Beelink.app có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước. Người dùng được khuyến nghị kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi này.

8. Chấm dứt sử dụng

Beelink.app có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng sử dụng dịch vụ của bất kỳ người dùng nào vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

Những điều khoản và điều kiện trên đây là bản mẫu của beelink.app và chưa thể thay thế cho các thông báo pháp lý chính thức của trang web. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu thông tin liên quan đến việc sử dụng Beelink.app, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên website.

Cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Beelink.app!