Chính sách giới thiệu thành viên (Referrals Member)

Điều khoản và Chính sách Giới thiệu Thành viên

1. Định nghĩa

Chương trình giới thiệu thành viên là chương trình được triển khai trên website Beelink.app của chúng tôi nhằm khuyến khích các thành viên hiện tại giới thiệu người khác đến tham gia vào hệ thống của chúng tôi. Khi thành viên giới thiệu thành công, người được giới thiệu sẽ nhận được một đường dẫn (link) giới thiệu cá nhân của riêng mình. Và người giới thiệu sẽ nhận được 5% danh thu từ các giao dịch thông qua shortlink của người được giới thiệu. (Không được tính doanh thu từ làm nhiệm vụ trên tài khoản.)

2. Quyền lợi của Người giới thiệu

 • Người giới thiệu sẽ nhận được 5% tổng giá trị của tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua shortlink được cấp phát cho người được giới thiệu.
 • Tiền thưởng được tích lũy và có thể được sử dụng để rút tiền.
 • Người giới thiệu có thể kiểm tra số tiền thưởng tích lũy và lịch sử giao dịch liên quan đến chương trình giới thiệu trong tài khoản cá nhân. Hoặc trong bảng thống kê thu nhập từ giới thiệu trên tài khoản của mình.

3. Quyền lợi của Người được giới thiệu

 • Người được giới thiệu sẽ nhận được một shortlink cá nhân để chia sẻ và mời người khác tham gia vào hệ thống của chúng tôi.
 • Người được giới thiệu có thể sử dụng shortlink để tham gia vào các giao dịch trên website của chúng tôi.
 • Người được giới thiệu cũng có thể trở thành người giới thiệu và tham gia vào chương trình để nhận được tiền thưởng.

4. Các điều kiện và điều khoản

 • Chương trình giới thiệu chỉ áp dụng cho các thành viên đã đăng ký và hoạt động trên website của chúng tôi.
 • Người giới thiệu không được tạo các tài khoản giả mạo hoặc lạm dụng chương trình để nhận tiền thưởng không hợp lệ.
 • Chúng tôi có quyền kiểm tra và theo dõi các hoạt động liên quan đến chương trình giới thiệu và có quyền từ chối việc thanh toán tiền thưởng nếu phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm hoặc lạm dụng nào.
 • Tiền thưởng tích lũy không thể chuyển nhượng hoặc đổi thành tiền mặt.
 • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt chương trình giới thiệu mà không cần thông báo trước.

5. Thay đổi Chính sách

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách và Điều khoản Giới thiệu Thành viên này vào bất kỳ thời điểm nào. Những thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải lên website. Việc tiếp tục tham gia vào chương trình giới thiệu sau khi có bất kỳ thay đổi nào đều đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.