Chính sách bảo mật

Chính sách này được cung cấp bởi Beelink.App (được đề cập sau đây là Beelink hoặc chúng tôi) để giải thích rõ ràng về những vấn đề xoay quanh thông tin bảo mật.

Giới thiệu

Beelink là trang web kiếm tiền online bằng cách làm nhiệm vụ hoặc chia sẻ shortlink.

Chúng tôi yêu cầu bạn đọc kỹ phần ‘Chính sách bảo mật’ để biết cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Để có thể cung cấp dịch vụ hoàn thiện, chúng tôi đôi lúc cần yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Chính sách này bao gồm việc sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp khi bạn sử dụng dịch vụ của Beelink. Chính sách này cũng cung cấp đến bạn thông tin về cookies.

Khi nhận được các thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chúng tôi cũng có thể giám sát việc bạn sử dụng site, có thể bằng cách theo dõi số lần bạn truy cập vào site, các trang bạn truy cập, thiết bị bạn đang sử dụng, v.v. Thông tin này sẽ giúp chúng tôi xây dựng dữ liệu thói quen sử dụng của khách hàng để cải tiến chất lượng website hơn.

Dữ liệu sẽ được tổng hợp hoặc thống kê dưới dạng số liệu, điều này có nghĩa là chúng tôi không thể nhận dạng cá nhân từng người.

Thông tin yêu cầu là gì và tại sao lại thu thập?

Trong quá trình bạn đăng ký tài khoản tại Beelink, chúng tôi sẽ yêu cầu các thông tin cá nhân như:

  • Họ tên
  • Địa chỉ
  • Email
  • Số điện thoại
  • Mật khẩu truy cập

Và chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn xác nhận đã đủ 18 tuổi hoặc hơn. Chúng tôi có thể sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xây dựng hồ sơ người dùng. Điều này sẽ giúp chúng tôi đánh giá được thói quen hành vi của bạn, sản phẩm và nhà cái yêu thích, thiết bị truy cập, v.v để đưa ra các gợi ý nhà cái phù hợp nhất với bạn cũng như bảo đảm quyền lợi cho chính các thành viên.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Bạn có thể thay đổi thông tin tài khoản bằng cách nhấp vào mục “Hồ Sơ” trong mục “Tài Khoản” để có được trải nghiệm tốt hơn.

Sử dụng và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho Beelink, chúng tôi có trách nhiệm sử dụng những thông tin này theo quy định pháp luật. Chúng tôi phải thu thập thông tin một cách minh bạch, giải thích những thông tin này sẽ được sử dụng như thế nào và thông báo với bạn nếu chúng tôi chuyển thông tin này cho một bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Beelink.
  • Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên.
  • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại Beelink

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Beelink có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Beelink.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của thành viên tại Beelink được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Beelink sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên tại Trung tâm dữ liệu của Beelink.

Bộ phận quản lý của Beelink không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác hoặc có hành vi gian lận.

Cookies

Có nhiều cách sử dụng khác nhau cho cookie, sau đây là các hai loại cookie có thể được chúng tôi sử dụng:

Cookies quy định bắt buộc: Những cookie này được yêu cầu cho hoạt động của trang web và dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm các cookie được sử dụng để phân biệt bạn với những người dùng khác và đăng nhập vào các khu vực an toàn trên trang web của chúng tôi. Khi bạn chặn các cookie này, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số hoặc tất cả các nội dung của chúng tôi vì chức năng nhất định có thể không hoạt động.

Cookie an ninh: Những cookie này thu thập thông tin liên quan đến địa chỉ IP và thông tin thiết bị của bạn giúp chúng tôi giám sát hoạt động lừa đảo trực tuyến tiềm ẩn, vi phạm Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi và để hỗ trợ tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi.

Đồng ý với chính sách bảo mật

Hành động mở tài khoản tại Beelink đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản của Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chính sách đôi khi sẽ được cập nhật, vì thế bạn cần theo dõi thường xuyên. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo tại trang này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Web và các dịch vụ của Beelink đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản mới.

Trường hợp không đồng ý với các thay đổi, bạn nên ngừng sử dụng Web hoặc các dịch vụ. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản này và các điều khoản cụ thể tại các trang khác của Beelink, các điều khoản mới nhất sẽ có giá trị cao nhất.