Miễn trừ trách nhiệm

Beelink được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự cố gây ra hậu quả ngoài ý muốn trong các trường hợp sau: 

1.1. Phần cứng, phần mềm hoặc hệ thống mạng gặp sự cố và hoạt động không chính xác.

1.2 . Hệ thống Beelink hoạt động không chính xác do những nguyên nhân khách quan như: chiến tranh, nội chiến, nổi loạn, cách mạng, khởi nghĩa, sức mạnh quân sự hoặc sung quân, tội phạm, thiên tai (hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, núi lửa phun trào, mưa bão hoặc các thảm họa tự nhiên khác); các hoạt động khủng bố, quốc hữu hóa, sự trừng phạt của chính quyền, bao vây, cấm vận; tranh chấp lao động, bãi công; gián đoạn, hỏng hóc của hệ thống điện hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt quá sự kiểm soát của Beelink. 

2. Beelink có quyền điều chỉnh, sửa đổi, cập nhật bổ sung, hủy bỏ từng phần các điều khoản của chính sách này (gọi chung là “sửa đổi”) cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và quy định của pháp luật. 

3. Việc người kiếm tiền và người quảng cáo tiếp tục hoạt động kiếm tiền, quảng cáo sau khi điều khoản sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc người kiếm tiền, người quảng cáo đã đọc, hiểu rõ, chấp thuận và đồng ý với điều khoản sửa đổi đó. 

4. Người kiếm tiền và người quảng cáo tham gia hoạt động như bao gồm kiếm tiền hay tạo quảng cáo trên Beelink phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong chính sách này.

Chúng tôi chỉ thực hiện như một cổng kết nối giữa người kiếm tiền và người tham giao tạo quảng cáo. Chúng tôi tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với các thông tin không chính xác hoặc vi phạm do người tham gia tạo quảng cáo truyền tải tới người kiếm tiền hoặc bất kỳ ai.